Đây là thời gian để học viên sẵn sàng trải nghiệm những kỳ thi quốc tế. Việc chuẩn hóa tài liệu học tập và chương trình ôn luyện tiêu chuẩn quốc tế sẽ giúp học viên tự tin hơn và đạt kết quả cao trong các kỳ thi. Vì vậy Pencil phát triển chương trình tiếng Anh để rèn luyện cho học viên các kiến thức và kỹ năng làm bài thi để đạt được điểm IELTS như mong đợi. Nhờ các hoạt động ngoại khoá đa dạng, hồ sơ xin học bổng của học viên sẽ ‘đẹp’ hơn. Khả năng tư duy 100% tiếng Anh và các kỹ năng 4C sẽ giúp học viên nổi bật trong mọi buổi phỏng vấn học bổng.

Nội dung học bám sát mô hình các kỳ thi IELTS.

Hoàn thiện kiến thức và xây dựng kỹ năng chuyên sâu.

Thử thách và tích lũy kinh nghiệm qua các kỳ thi thử.

Ứng dụng kiến thức công nghệ để ôn luyện hiệu quả.

Hoàn thiện kiến thức và xây dựng kỹ năng chuyên sâu.

Cam kết chất lượng

Chúng tôi tự tin về chất lượng giảng dạy IELTS tại Pencil. Pencil đảm bảo kết quả đào tạo tiếng Anh với 100% học viên đạt kết quả như cam kết.

ĐIỂM NỔI BẬT CỦA CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH IELTS