PENCIL

TRUNG TÂM ANH NGỮ PENCIL

  • SỨ MỆNH: Tạo dựng môi trường sáng tạo, năng động để hình thành, phát triển tư duy, thái độ và cảm xúc.
  • TẦM NHÌN: Trở thành cơ sở giáo dục ngoại ngữ tiên phong trong lĩnh vực áp dụng tư duy trực quan, phát triển thể chất và dinh dưỡng vào giáo dục đào tạo tại Việt Nam.
  • GIÁ TRỊ CỐT LÕI: Xây dựng giá trị cho cộng đồng và xã hội, luôn đổi mới sáng tạo và tận tâm truyền động lực phát triển.
  • CÂU CHUYỆN VỀ PENCIL:

Pencil đơn giản là một cây bút chì màu cam, được tạo ra với khát vọng xây dựng một môi trường giàu tính sáng tạo, năng động và đầy ước mơ.

Chúng tôi dùng ngòi viết của Pencil – cái cốt lõi của chính nó – để viết lên những trang giấy tươi đẹp: “Viết để xây dựng giá trị cho cộng đồng và xã hội, viết để luôn đổi mới sáng tạo và viết lên sự tận tâm để truyền động lực phát triển”. 

Thân bút chì chính là sứ mệnh của Pencil – nơi bắt đầu những nét vẽ đầu tiên, để giữ, để tạo dựng lên môi trường sáng tạo và rồi từ đó giúp người học hình thành, phát triển tư duy, thái độ cùng vô vàn cảm xúc tích cực. 

Tiến đến tầm nhìn, vị trí cao nhất chính là đầu gôm tẩy màu trắng của Pencil, chúng tôi hiểu rằng: để trở thành cơ sở giáo dục ngoại ngữ tiên phong trong lĩnh vực ứng dụng tư duy trực quan, phát triển thể chất và dinh dưỡng trong giáo dục và đào tạo Việt Nam, có nhiều những cơ hội và thách thức, nhưng với bản lĩnh dám nghĩ, dám làm, dám khẳng định. Chúng tôi sẽ không ngừng nỗ lực học hỏi, nghiêm túc hoàn thiện từng cá nhân, đội ngũ, để cùng các học viên kiến tạo nên những bức tranh đa sắc màu tuyệt vời nhất cho riêng mình.