Các khóa học

Tiếng Anh giao tiếp

Tiếng Anh Giao tiếp trang bị kiến thức, rèn luyện kỹ năng ngôn ngữ từ cơ bản đến nâng cao đáp ứng hai mục tiêu chính:
Thứ nhất, cải thiện hai kỹ năng tiếp nhận Nghe – Đọc, phát triển hai kỹ năng thực hành Nói – Viết, hoàn thiện vốn từ vựng phục vụ trực tiếp nhu cầu giao tiếp và tạo lập nền tảng ngữ pháp ứng dụng vững vàng. Từ đó, sau khóa học, học viên sẵn sàng ứng biến, tự tin đối đáp bằng tiếng Anh trong các tình huống thực tế trên giảng đường, ở công sở hoặc trong sinh hoạt giao tiếp hàng ngày.
Thứ hai, tạo lập khối lượng kiến thức ngôn ngữ cần thiết giúp học viên sẵn sàng chuyển tiếp sang các khóa luyện thi chuẩn quốc tế như IELTS, TOEIC hoặc tiếng Anh Thương mại.

Luyện Thi B1

Học tiếng Anh từ sớm giúp học viên phát âm chuẩn hơn với ngữ điệu như người bản xứ. Chương trình học tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo tại Pencil dạy cách đánh vần, phát âm, và tư duy 100% tiếng Anh để giao tiếp các câu đầy đủ phù hợp ngữ cảnh.

Tiếng Anh Mầm non

Học tiếng Anh từ sớm giúp học viên phát âm chuẩn hơn với ngữ điệu như người bản xứ. Chương trình học tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo tại Pencil dạy cách đánh vần, phát âm, và tư duy 100% tiếng Anh để giao tiếp các câu đầy đủ phù hợp ngữ cảnh.

Luyện Thi IELTS

Học tiếng Anh từCustom writing is an important and one of a kind ability that someone can benefit from in order to split a name for themselves and their thesis paper business. It requires attention to detail, writing experience, and a very clear desire to be realized. People who create custom business letters need to have abilities in writing that stands out from the rest and stand apart from other businesses.

sớm giúp học viên phát âm chuẩn hơn với ngữ điệu như người bản xứ. Chương trình học tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo tại Pencil dạy cách đánh vần, phát âm, và tư duy 100% tiếng Anh để giao tiếp các câu đầy đủ phù hợp ngữ cảnh.

Tiếng Anh Tiểu học

Học tiếng Anh từ sớm giúp học viên phát âm chuẩn hơn với ngữ điệu như người bản xứ. Chương trình học tiếng Anh cho trẻ em mẫu giáo tại Pencil dạy cách đánh vần, phát âm, và tư duy 100% tiếng Anh để giao tiếp các câu đầy đủ phù hợp ngữ cảnh.

Visual Thinking

“Đây là một trong những khoá học đầu tiên tại thành phố Vinh dạy về phương pháp Visual thinking – Tư duy trực quan”. Một lớp học mà ở đó học viên được tự do sáng tạo và khơi dậy bản năng khám phá, tìm hiểu thế mạnh của bản thân, của mọi người thông qua các hoạt động trực quan: viết – vẽ -thuyết trình – làm việc nhóm – sáng tạo – tâm lý

Điểm đặc biệt

Visual thinking

Ủng hộ và ghi âm trong khi bạn yêu thích

Life Skills

Xây dựng và hoàn thiện các kỹ năng sống cơ bản.

Health

Phát triển toàn diện cả sức khỏe thể chất và tinh thần.

Bảng tin